dissabte, 12 de març de 2011

COLÒNIA GÜELL (20%) / SAGRADA FAMÍLIA (20%)

Gaudí necessitava executar maquetes, treballar amb els materials més heterogenis, passar de les idees a les tres dimensions.

Un exemple d'això són les "Funicular", un característic sistema de projecció i construcció ideat per ell. Aquest sistema consisteix, de forma artesanal, a penjar uns cordills dels que penjaven petits pesos que donaven lloc a línies guerxes les quals invertia per a la construcció de l'obra. Gaudí calculava amb aquestes maquetes la forma que havia de tenir cada arc per sostenir el mateix pes a escala real. Un cop construïdes aquestes maquetes, anomenades estereofuniculars, polifuniculars o estereoestàtiques, les mirava en un mirall per veure la forma de la seva obra i l'efecte de conjunt. D'aquesta manera, la planta era resultant de l'alçat i s'aconseguien murs perimetrals dibuixant ziga-zaga i els suports interiors apareixien dispersos. Un cop fet això realitzava maquetes en guix i el fusta per poder veure la magnitud del edifici.

Els seus estudis amb les maquetes estereofuniculars, la manipulació de les fotografies invertides i el dibuix sobre aquestes dels acabats constructius ens demostren que per a ell la teoria i la pràctica eren inseparables.

Tenint en compte això, treballarem l’obra de Gaudí a partir del treball amb maquetes. Fes dues fitxes de treball una de la Colònia Güell i altra de la Sagrada Família on han d’aparèixer:
  1. Descripció de l’edifici.
  2. Materials utilitzats.
  3. Funcionalitat de l’edifici.
  4. Fotos de les parts més interessants d’aquest.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada